Politikalarımız

EFG Mühendislik, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı, bünyesinde ISO 27001 standardının gerekliliğine bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

EFG Mühendislik Bilgi ve Veri  Güvenliği Politikası;

 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması
 • Bilginin bütünlüğünün korunması
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve  sözleşmelerden doğan  hukuki  yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
 • Kurumsal bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumak
 • Sistemin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve ilgili eğitim programlarını planlamak
 • Bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği sistemine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlanması
 • Yönetim politikamız gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına alınması
 • Bilgi güvenliği y sistemimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,

yukarıda verilen tüm maddeleri güvence altına alır.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri EFG Mühendislik Bilgi ve Verinin Korunması politikamız kapsamında ele alınmaktadır.

EFG MÜHENDİSLİK ve çalışanları “Çevre ve İş Sağlığı Yönetim Sistemleri “ne bağlı kalarak çevre ve insana odaklı bir politika belirlemiştir. Bu doğrultuda;

 • ­Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
 • ­Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre etkilerini azaltmak ve kontrol altında tutmak,
 • ­Çevresel etkileri değerlendirerek, çevrenin korunmasını sağlamak,
 • ­Atıkları kaynağında azaltarak, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • ­Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • ­Çalışanların çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmaları gerektiğini aşılamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamak.

İlkelerini taahhüt eder.

EFG MÜHENDİSLİK olarak, sahip olduğumuz üretim tecrübesi, deneyimli ve donanımlı personellerimiz ile müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayarak; rekabetçi yapımız doğrultusunda sektördeki örnek konumumuzun sürekliliğini sağlarız. Kaliteyi temel değer olarak benimseyerek aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:

 • Genel ve sektöre özel tanımlanmış kalite standartlarına uygun; sıfır hatalı, doğru ürünü ilk seferde üreterek zamanında teslim etmek,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, ürünlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlayarak sektördeki rekabet gücümüzün devamlılığını sağlamak,
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
 • Çalışanlarının gelişimlerine destek olmak için eğitim olanaklarının her daim sağlanması için sürekli eğitimi benimsemektedir.
 • Sahip olduğumuz tecrübe ile sürekli gelişmek ve büyümek adına gerekli yatırımlar yapmak,
 • Liderlik ve müşteri odaklı çalışmak,

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizi Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde sürdürmek ve yeni ihtiyaçları sağlaması için sürekli iyileştirme yaparak EFG MÜHENDİSLİK olarak özverili bir şekilde çalışırız.